Zeytinin Önemi !


zeytinin önemi nedir, Kur’an’da Zeytinin önemi

Zeytin, Türk Mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır. Türkiye'de sofraların en baş köşesinde zeytin yer almaktadır. Zeytinin vitamin ve mineral yönünden zengin olması gibi nedenler zeytini yüzyıllardır vazgeçilmez yapmıştır.

2000 yıl boyunca yaşayabilen zeytin ağaçlarından elde edilen zeytin, yüzyıllardır insan sağlığı için tüketilir. Olgunlaşmamış hali yeşil, hasat zamanı ise rengi siyah olur.

Zeytin eski insanlar için de oldukça değerli bir besin kaynağıydı. Bunun en önemli nedeni zeytinin güçlü bir antioksidan olması, diğer bir nedeni ise enerji vermesiydi.

Kur’an-ı Kerim'de da Zeytin ve Zeytinyağı

Kuran’da zeytin ile ilgili 6 surede 7 ayet bulunmaktadır. Nahl, Tin, Enam, Müminun, Abese, Nur surelerinde geçen zeytin, Kur an-ı Kerim de övülmüş ve ondan mübarek bir bitki olarak bahsedilmiştir.

“O, suyla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve her çeşitten meyveler bitirir. Hiç kuşkusuz, bunda, derin derin düşünen bir toplum için gerçek bir mucize vardır.” (Nahl, 11)

“İncire, zeytine, Sina Dağı’na ve şu Emin Belde’ye yemin ederim ki, Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” (Tin, 1-8)

“O, gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar; üzüm bağları; bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.” (En’am, 99)

“Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O’dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yeyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekât ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (En’am, 141)

“Onunla, içinde, yediğiniz birçok meyveler bulunan hurmalık ve üzüm bağları, Tur-ı Sına da yetişen, yiyenlere, yağ ve katık veren zeytin ağacını var ettik.” (Müminun, 19-20)

“İnsan, yediğine bir baksın! Yağmurlar yağdırdık, sonra toprağı göz göz yardık, bu suretle oradan ekinler bitirdik, üzümler, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyve ve çayırlar bitirdik. Bütün bunlar, sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir.” (Abese, 24-32)

“Allah göklerin ve yerin Nur’udur. O’nun nuru, içinde ışık bulunan bir kandil yuvasına benzer. O ışık bir cam içindedir, cam ise, sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır; bu ne yalnız doğuda ve ne de yalnız batıda bulunan bereketli zeytin ağacından yakılır. Ateş değmese bile, nerdeyse yağın kendisi aydınlatacak! Nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna kavuşturur. Allah insanlara misaller verir. O, herşeyi bilir.” (Nur, 35)

Zeytinden Hz. Muhammed (SAV)'de sık sık bahsetmiş, hurma, su ve zeytin ile iftar edilmesi de fıkıh kitaplarında tavsiye edilmiştir. Zeytin mideyi doldurmadığı halde besleyici olabildiği için tasavvufta riyazet yapanların en çok rağbet ettiği gıdalardan olmuştur. Erak ağacı (Salvadore persica) bulunmadığı takdirde zeytin ağaçlarının lif veren dal veya köklerinden misvak olarak faydalanılması tavsiye edilmiştir.

zeytinin önemi nedir, Kur’an’da Zeytinin önemi

Kutsal Kitaplarda (Tevrat ve İncil) Zeytin ve Zeytinyağı

Bütün kutsal kitaplarda zeytin ve zeytinyağı ile ilgili bilgi vardır. Yer edindiği tüm kutsal kitaplarda zeytin ve zeytinyağı bolluğun, adaletin, sağlığın, gururun, zaferin, refahın, bilgeliğin, aklın, arınmanın, yeniden doğuşun, insanlık için önemli erdem ve değerlerin ve kutsallığın sembolü olmuştur.

Zeytinden Tevrat ve İncil’de de sık sık bahsedilmektedir. Tevrat’ta vaftiz yağının nasıl hazırlanılacağı anlatılırken Davut Peygamber de zeytini doğru ve düzgün insana benzetir. Eski Ahit’e göre zeytinyağı, refahın ve bolluğun sembolüdür. Yine Eski Ahit’te, Mezopotamya’da yaşayan Samiler’in zeytinyağını günlük yaşamlarında kullandıklarına dair bilgiler vardır.

Tevrat’ta insanlara “hakkaniyet ve doğruluk” anlatılırken zeytin ağacı işaret edilmiş ve bu kutsal ağacın erdemine dikkat çekilmiştir. “İşte bu adam, Allah'a sığınmak istemedi. Ama ben Allah'ın evinde yeşeren zeytin ağacı gibiyim sonsuza dek Allah'ın sevgisine güvenirim. (Mezmurlar, 52:7-8)

Hıristiyanlar zeytini talih ve barış işareti olarak kabul ederler, elçiler barış haberi getirdiği zaman zeytin dalı sunarlardı. İsa Peygamberin göğe çıkışının gerçekleştiği Zeytin Dağı’ndaki bahçede bulunan zeytin ağaçlarının o zamandan kalma ağaçlar olduğuna ve bugün mevcut olan 8 zeytin ağacının Hz. İsa’nın çarmıha gerilişine tanıklık ettiğine inanılır.

zeytinin önemi nedir, Kutsal kitaplarda Zeytinin önemi

Atasözlerinde ve deyimlerde de zeytin kelimesi sıkça kullanılmıştır.

“Kabak ek çocukların görsün, zeytin ek torunların görsün”

“İncir babadan, zeytin dededen”

“Zeytinyağı gibi üste çıkmak”

Zeytin birçok türkü ve şarkıya da konu olmuştur.

“Zeytin Yaprağı Yeşil (Kilis)”

“Zeytin Dağlarında Tabakam Kaldı (Silifke)”

“Zeytin Dalı Çürük Olur (Fethiye)”

“Zeytinyağı Şişesi, Ateşlere Düşesi (Rumeli)”

“Zeytinyağlı Yiyemem Aman (Bursa)”

“Zeytin Yaprağını Dökmez Zeytinden Aşı Mısın (Kıbrıs)”

Bilgi ve Şipariş İçin: